Zadzwoń: +48 501 262 022

Nibe

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skała, woda gruntowa i woda powierzchniowa. Kolektory gruntowe można ogólnie podzielić na: kolektory poziome (płaskie), które w zależności od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na równoległe lub spiralne oraz kolektory pionowe (sondy pionowe).

Posiadacze systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. O ile tylko wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -20° C system będzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła.

Gruntowe pompy ciepła NIBE charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności COP, osiągającym wartość nawet 5,03 przy B0/W35 (zgodnie z EN 255).

Typoszereg gruntowych pomp ciepła NIBE tworzą modele:
  • NIBE F1145 jednofunkcyjna w zakresie mocy 5-17 kW,
  • NIBE F1145 PC jednofunkcyjna w zakresie mocy 5-10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego
  • FIGHTER 1150 jednofunkcyjna z modulowaną wydajnością grzewczą w zakresie od 4,5 do 16 kW (B0/W45)
  • NIBE F1245 dwufunkcyjna w zakresie mocy 5-12 kW,
  • NIBE F1245 PC dwufunkcyjna w zakresie mocy 5-10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego
  • FIGHTER 1250 dwufunkcyjna z modulowaną wydajnością grzewczą w zakresie od 3,9 do 15,8 kW (B0/W45)
  • NIBE F1330 w zakresie mocy 22-60 kW (kaskady do 360 kW)