Zadzwoń: +48 501 262 022

Delfin w nasypie

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków z poletkiem rozsączającym w kopcu nasypowym znajduję zastosowanie w gruncie przepuszczalnym i wysokim poziomie wód gruntowych.

Delfin w nasypie

Formularz rejestracyjny

Zestawy oczyszczalni z poletkiem drenażowym w nasypie:

Delfin 1500 Złoże W Nasypie Komplet – oczyszczalnie dla 3 osób mieszkających na stałe lub 6 tymczasowo.
Delfin 2000 Drenaż Komplet – oczyszczalnie dla 4 RLM.
Delfin 3000 Drenaż Komplet – oczyszczalnie dla 6 RLM.
Delfin 4000 Drenaż w Nasypie Komplet – oczyszczalnie dla 8 RLM.
Delfin 5000 Drenaż w Nasypie Komplet – oczyszczalnie dla 10 RLM.
Delfin 1500 Pak Komplet – oczyszczalnie dla 3 RLM
Delfin 2000 Pak Komplet – oczyszczalnie dla 4 RLM.
Delfin 3000 Pak Komplet – oczyszczalnie dla 6 RLM.
Delfin 4000 Pak w Nasypie Komplet – oczyszczalnie dla 8 RLM.
Delfin 5000 Pak w Nasypie Komplet – oczyszczalnie dla 10 RLM.

Wymagania techniczne

Zasada budowy i funkcjonowania złoża rozszącającego w formie paletka jest podobna do rowów drenażowych. Złoże roszącające wyniesione jest ponad powierzchnię terenu w celu zachowania 1.5m odległości od najwyższego poziomu wód gruntowych. Ścieki pompowane są na kopiec nasypowy z przepompowni umieszczonej za osadnikiem gnilnym. Podstawą do obliczeń nie jest długość rur rozsączających, lecz powierzchnia złoża przypadająca na RLM. Powierzchnia złoża rozsączającego w kopcu nasypowym powinna wynosić 7m2/osobę.

Dane techniczne