Zadzwoń: +48 501 262 022

Drenaż Rozsączający Premium

Zastosowanie

Jest to odpowiedni układ drenów pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenów jest równomierne wprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu na dużej powierzchni.

Drenaż Rozsączający Premium

Rodzaje

Zestawy oczyszczalni z drenażem rozsączającym:

Delfin 1500 – oczyszczalnie dla 3 osób mieszkających na stałe lub 6 tymczasowo.
Delfin 2000, 3000 – oczyszczalnie dla 4 do 7 osób.
Delfin 1500, 2000, 3000 Komplet – oczyszczalnie przeznaczone dla 3 do 7 osób dodatkowo z nadstawkami na osadnik (wys. 40 cm).

Zasady działania

Podstawową częścią drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych rur perforowanych ułożonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Oczyszczona woda trafia do gruntu. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych stosuje się studzienką przepompową i całą oczyszczalnią należy umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu stosowane są pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnią potrzebną pod oczyszczalnię.

Dane techniczne