Zadzwoń: +48 501 262 022

Jakie są odnawialne źródła energii w Polsce?

Odnawialne źródła energii w skrócie oznaczane są jako OZE. Pod tym pojęciem kryją się zasoby naturalne, które nigdy się nie kończą. Do najbardziej popularnych odnawialnych źródeł energii, również w Polsce, zalicza się pozyskiwanie prądu i ciepła.

Analizując tradycyjne metody do pozyskiwania energii możemy zauważyć, że w pewnym momencie dochodzi do ich wyczerpania. Dodatkowo, charakteryzują się także dość wysoką ceną, co stanowi ważny punkt odniesienia. Te dwie kwestie prowadzą do tego, że coraz częściej wykorzystuje się odnawialne źródła energii jako tańszy i dużo bardziej bezpieczny sposób pozyskiwania energii. Czym więc są tak często omawiane odnawialne źródła energii?

OZE, to źródła, które potrafią odnowić się w bardzo krótkim czasie, nie prowadząc tym samym do powstania deficytu. Wśród odnawialnych źródeł energii wymienia się:

  • wiatr,
  • promienie słoneczne,
  • spadki rzek,
  • pływy i fale morskie,
  • geotermię,
  • wodę,
  • powietrze,
  • biomasę,

Wiatr

Przetwarzanie energii wiatru w energię elektryczną, odbywa się za pomocą turbin wiatrowych. Mogą być zlokalizowane zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Turbiny wiatrowe działają na zasadzie pobierania energii wiatru, która z kolei przechodzi przez obracające się łopaty wirnika, w konsekwencji czego dochodzi do procesu przetwarzania przez generator na prąd elektryczny. Niestety, nasz kraj, a w zasadzie panujące warunki wiatrowe uniemożliwiają powstawanie dużych farm. Elektrownie wiatrowe w Polsce, sprawdzą się najlepiej w okolicy Darłowa, Pucka, Kołobrzegu oraz na Podkarpaciu i w rejonie Suwalszczyzny.

Słońce

Energia słoneczna, zwana również energią solarną, umożliwia wytworzenie dwóch rodzajów energii:

  • Energii ciepła (za pomocą kolektorów słonecznych),
  • Energii elektrycznej (przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych),

Kolektory słoneczne, pracują na zasadzie odbierania energii cieplnej promieniowania słonecznego. Następnym krokiem jest przekazanie jej za pomocą czynnika grzewczego i wymiennika ciepła, znajdującego się w zbiorniku, tzw. bojlerze, w celu ogrzania wody. Ten rodzaj urządzeń, wykorzystywany jest najczęściej do podgrzewania wody użytkowej i basenowej. Rzadko kiedy stosuje się do wspomagania centralnego ogrzewania domu.

Ogniwa fotowoltaiczne, zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Ogniwa, wykorzystywane są w produkcji paneli fotowoltaicznych, które działają dopiero w połączeniu z konstrukcją mocującą, falownikiem, zabezpieczeniami elektrycznymi i przewodami.

Zmieniające się w Polsce pory roku sprawiają, że mamy bardzo nierówny rozkład promieniowania słonecznego. Najwięcej, bo aż 80% słońca przypada na okres od początku kwietnia do końca września. Czas jesienno- zimowy stanowi pozostałe 20%.

Woda płynąca

Spadająca woda sprawia, że zostaje ona wykorzystana w przypadku elektrowni wodnych. Oznacza to, że woda spływająca z gór i wyżyn do zbiorników wodnych, a także jej wysokość ma wpływ na ilość energii, którą można pozyskać. Im wyżej, tym większa energia. Spływająca woda przepływa przez turbinę, połączoną bezpośrednio z prądnicą, która wytwarza prąd.

Energia geotermalna, hydrotermalna i aerotermalna, czyli grunt, woda i powietrze

Energia geotermalna, pobierana jest z ciepła wód geotermalnych oraz z energii zawartej w gruncie (gleba i wody gruntowe). Nazywana jest także energią z wnętrza Ziemi. Do pozyskania tego rodzaju energii, wykorzystuje się gruntowe pompy ciepła, które umożliwiają zasilenie w energię instalacje grzewcze, chłodzące i podgrzewające wodę użytkową w domach. Aby móc skorzystać z gruntowych pomp ciepła, konieczne jest wykonanie odwiertów i drążenia w ziemi. To źródło, uznawane jest za jedno z bardziej efektywnych i stabilnych źródeł, umożliwiających pozyskanie energii cieplnej do ogrzewania domów.

Jeśli chcemy wykorzystać pompę ciepła, ale ominąć etap wiercenia w ziemi należy wykorzystać pompę ciepła typu powietrze- woda, która wykorzystuje energię słoneczną zgromadzoną w powietrzu atmosferycznym. Warto wiedzieć jednak, że to rozwiązanie jest stosunkowo drogie w przypadku wystąpienia srogiej zimy, ponieważ wówczas jej wydajność znacznie spada.

Pompy ciepła potrzebują stałego dostępu do prądu. Sprawdzą się także panele fotowoltaiczne. To, co istotne w przypadku pomp ciepła, to nie tylko możliwość ekologicznego ogrzewania, ale także chłodzenia domu.

Biomasa

Biomasa, to roślinna i zwierzęca materia, która ulega biodegradacji, a dodatkowo stanowi doskonały nośnik energii odnawialnej. Biomasę, wykorzystuje się także w produkcji biopaliw gazowych, ciekłych i stałych (pellety, brykiety).

Pellety powstają głównie z drewna odpadowego, a oprócz tego są najbardziej popularnym biopaliwem. Na brykiety natomiast można przetworzyć słomę, drewno, kompost, śmieci i osady ściekowe, czyli w zasadzie każdy rodzaj biomasy.

Odnawialne źródła energii charakteryzują się tym, że są zróżnicowane zarówno pod względem pochodzenia, jak i lokalnych zasobów. Możliwość korzystania z ich walorów, wymaga zastosowania odpowiednich systemów do przetwarzania energii z tych źródeł na energię użytkową (cieplną lub elektryczną).

Rynek OZE w Polsce

Najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii w Polsce jest paliwo, pochodzące z biomasy i stanowi aż 70,7%. Drugie miejsce zajmuje energetyka wiatrowa- 11,9%. Do OZE zaliczają się jeszcze biopaliwa, które dodawane są do benzyny (bioetanol) i oleju napędowego (biodiesel) i stanowią 10,2%. Pompy ciepła i energia słoneczna stanowią jedynie 0,58%. Nie zmienia to faktu, że to właśnie te rozwiązania zyskują przede wszystkim w energetyce rozproszonej, a w niedalekiej przyszłości także w ciepłownictwie.

Pompy ciepła, to nowoczesna technologia coraz częściej stosowana w nowopowstających domach. Uzyskując odpowiednie wsparcie finansowe jest możliwość zastosowania ich także w starszych budynkach, w miejscu nieefektywnych kotłów stałopalnych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, pompy ciepła stanowią najlepszą, dostępną technologię, która doskonale sprawdza się w ogrzewaniu pomieszczeń i przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej (biorąc pod uwagę najwyższą efektywność i aspekty ekologiczne).