Zadzwoń: +48 501 262 022
Program Moje Ciepło – kto może z niego skorzystać

Program Moje Ciepło – kto może z niego skorzystać?

29 kwietnia ruszył nabór wniosków do programu Moje Ciepło. To nowa oferta dotacji na zakup i montaż pompy ciepła – w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, obejmuje nowopowstałe budynki mieszkalne jednorodzinne. Ta propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wysoce korzystna dla osób, które podczas inwestycji zdecydowały się na ekologiczne rozwiązania. W tym wpisie przedstawiamy kluczowe założenia programu i jego warunki.

Moje Ciepło – podstawowe założenia programu

Nabór trwa od 29 kwietnia do 31 grudnia lub do wyczerpania środków, a budżet programu wynosi 600 milionów złotych. Celem jest dofinansowanie do pomp ciepła w nowopowstałych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgłoszenia nadsyła się drogą elektroniczną. Sporządzenie wniosku może być problematyczne, dlatego w SATRONIK pomagamy w skompletowaniu dokumentów.

Moje Ciepło różni się od Czystego Powietrza – stary program miał na celu dofinansowanie wymiany źródła ciepła w starszych budynkach, tu mówimy o nowym budownictwie, w którym od początku zainstalowana była wodna, gruntowa lub powietrzna pompa ciepła.

Dotyczy jedynie tych domów, w których pompa ciepła pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Pompy, które jedynie wytwarzają ciepłą wodę użytkową, są wyłączone z programu.

Na czym polega dofinansowanie?

Dla beneficjentów programu Moje Ciepło przeznaczono dofinansowania, które pokryją do 30% (z kartą dużej rodziny – do 45%) kosztów kwalifikowanych w formie jednorazowej dotacji. Dla pomp gruntowych maksymalna kwota wynosi 21 tysięcy, natomiast dla urządzeń powietrze/woda i powietrze/powietrze kwota dotacji nie może być wyższa niż 7 tysięcy złotych. Dla wnioskodawców czynnik ten ma znaczenie – jeśli do NFOŚiGW spłynie dużo wniosków o dotację na gruntową pompę ciepła, środki mogą szybciej się wyczerpać.

Do kogo skierowany jest program?

Moje Ciepło skierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Regulamin programu określa precyzyjnie, że mogą to być jedynie takie domy, w przypadku których do dnia składania wniosku:

nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021

Wnioskodawcą do programu może być wyłącznie osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. To jej dane także muszą znajdować się na fakturze za zakup i montaż urządzenia – jeśli tak nie jest, do wniosku należy dołączyć oświadczenie, które znajduje się na stronie programu.

Warunki dotyczące urządzeń

Program obejmuje powietrzne, gruntowe i wodne pompy ciepła. Jednakże urządzenia muszą spełniać warunki dotyczącej efektywności energetycznej. Pompy powietrze/woda, grunt/woda lub woda/woda muszą posiadać klasę efektywności energetycznej co najmniej na poziomie A++ przy temperaturze zasilania równej 55 stopni Celsjusza. Dla pomp powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego domu minimalna klasa energetyczna to A+ w klimacie umiarkowanym.

Warunki dotyczące budynków

Regulamin precyzuje także, że programem objęte mogą zostać wyłącznie budynki, w których zastosowano rozwiązania podwyższające standard energetyczny. W obecnym naborze wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może być wyższy niż 63 kWh/(m2*rok). W następnych edycjach limit będzie wynosić 55 kWh/(m2*rok). To surowe wymagania – Warunki Techniczne 2021 określają maksymalny wskaźnik na poziomie 70 kWh/(m2*rok). Program koncentruje się więc na tych budynkach, w których rzeczywiście dołożono wszelkich starań w trosce o pasywność energetyczną.

Nowy program stanowi duże udogodnienie dla osób, które zdecydowały się na ekologiczne źródła ciepła. Nowe dofinansowanie ma zachęcić do takiej inwestycji już na etapie projektowania budynku. Sprawia, że zakup i montaż pompy ciepła będzie bardziej przystępny i zwróci się jeszcze szybciej. Na naszej stronie dowiesz się więcej o korzyściach z instalacji takiego systemu grzewczego i przekonasz się, jak tanie może być ogrzewanie.