Zadzwoń: +48 501 262 022
Serwis pomp ciepła – na czym polega Ile kosztuje

Serwis pomp ciepła – na czym polega? Ile kosztuje?

Pompy ciepła — urządzenia grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii — wymagają regularnej kontroli. Dzięki niej można zagwarantować wysoką wydajność systemu, która przekłada się na oszczędności. Na czym polega przegląd serwisowy pompy ciepła?

Czym jest serwis pomp ciepła?

Profesjonalny serwis pomp ciepła to wykonywany regularnie przegląd, mający na celu upewnienie się, że urządzenie pracuje z zakładaną wydajnością. W toku działania systemu może dochodzić do różnych usterek, co spowoduje wyższe koszty pracy czy niższy komfort termiczny. Choć żywotność pompy ciepła wynosi ok. 25-35 lat, serwis pomp ciepła okaże się niezbędny do długotrwałej pracy w optymalnych warunkach oraz do utrzymania gwarancji.

Kto przeprowadza serwis pomp ciepła?

Takiego przeglądu może dokonać przedstawiciel producenta lub firmy autoryzowanej do tego celu. Warto o tym pamiętać. Przy obiegu chłodniczym pompy ciepła i podzespołach elektrycznych pracować może wyłącznie uprawniony specjalista.

Co jest sprawdzanie podczas serwisu pompy ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem skomplikowanym, dlatego serwis urządzenia jest wieloetapowy. Musi w nim nastąpić:

  • kontrola układu dolnego źródła ciepła pompy ciepła,
  • kontrola układu górnego źródła ciepła pompy ciepła,
  • kontrola układu chłodniczego,
  • kontrola automatyki oraz ustawienia sterownika urządzenia.

Sprawdza się m.in. zużycie prądu, ustawienia regulatora, alerty wysyłane przez urządzenie, a także szereg podzespołów, do czego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia serwisu pompy ciepła?

Serwis pompy ciepła znajduje potwierdzenie na piśmie. Potrzebna nam będzie karta gwarancyjna urządzenia, do której zostanie dodany wpis. Będzie potrzebna w przyszłości w razie konieczności naprawy. Otrzymamy także protokół, który udokumentuje przegląd pompy ciepła.

Przebieg serwisu pompy ciepła

Serwis pomp ciepła wymaga zasadniczo czterech etapów, choć szczegółowa lista czynności do wykonania zawarta jest w specjalnym protokole konserwacji zapewnionym przez producenta urządzenia. Serwis kończy się wypełnieniem protokołu przeglądu przez serwisanta.

Kontrola układu dolnego źródła ciepła pompy ciepła

Zadaniem układu dolnego źródła ciepła jest pozyskanie ciepła z otoczenia – z gruntu, powietrza atmosferycznego lub wody, lub oddanie tam nadmiaru ciepła, kiedy pompa ciepła pracuje w obiegu odwróconym na potrzeby chłodzenia pomieszczeń. W przypadku powietrznej pompy ciepła, urządzenia służące do poboru ciepła zlokalizowane w jednostce zewnętrznej narażone są na niekorzystne warunki środowiska, dlatego sprawdza się je pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń. Eksploatacja wymiennika gruntowego jest związana z mniejszą liczbą czynności obsługowych, z tego powodu serwis pompy gruntowej jest tańszy i prostszy.

Kontrola układu górnego źródła ciepła pompy ciepła

Górne źródło ciepła to instalacja grzewcza (najlepiej: ogrzewanie płaszczyznowe) i inne odbiory ciepła (np. zasobnik ciepłej wody użytkowej), która wykorzystuje energię cieplną pozyskaną ze źródła dolnego. Specjalista dokonuje weryfikacji wartości ciśnienia napełnienia na instalacji grzewczej, stan anody antykorozyjnej zasobnika c.w.u. Dokonuje się też kontroli stanu urządzeń pomocniczych, takich jak zaworów przełączających i pomp obiegowych. Na tym etapie wykonuje się kontrolę przeponowych naczyń wzbiorczych, sprawdza się ich zawory bezpieczeństwa.

Kontrola układu chłodniczego

Obieg chłodniczy to zasadnicza część pompy ciepła, na którą składają się sprężarka, zawór rozprężny oraz dwa wymienniki ciepła: parownik i skraplacz. Przede wszystkim sprawdzana jest szczelność obiegu chłodniczego. Jeśli istnieją przesłanki świadczące o utracie środka chłodniczego – np. plamy czynnika na płycie wymiennika, specjaliści przeprowadzą kontrolę szczelności za pomocą wykrywacza nieszczelności. Następuje sprawdzenie stanu filtrów obiegu glikolu i obiegu grzewczego, połączeń hydraulicznych – w razie konieczności poprawia się mocowania połączeń. Kontrolowana jest częstość i długość pracy sprężarki. Sprawdza się stopień zabrudzenia parownika, a w przypadku konieczności czyszczenie wymiennika dokonywane jest czyszczenie parownika. Warto je powtarzać raz do roku, np. odkurzaczem lub wodą pod ciśnieniem.

Sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego pozwala na ocenę jego stanu. Aby w pełni wykorzystać niemal nieograniczony zasób niskojakościowego (o niskiej temperaturze) ciepła, czynnikiem obiegowym pompy ciepła jest najczęściej ciecz niskokrzepliwa. Jeśli dolne źródło ciepła stanowi grunt, czynnikiem tym jest zazwyczaj wodny roztwór glikolu. W przypadku pomp powietrznych, w obiegu czynnika chłodniczego często znajdziemy wodorofluorowęglowodory, HFC. Z powodu wymogów prawnych, weryfikacji wartości ciśnienia napełnienia instalacji glikolu lub innego czynnika obiegowego oraz innych prac przy tym obiegu mogą dokonać jedynie specjaliści posiadający ważne uprawnienia f-gazowe.

Kontrola automatyki oraz ustawienia sterownika urządzenia

W pierwszej kolejności sprawdzane są wskazania zapisanych alarmów układu sterowania. Następuje kontrola podzespołów – zabezpieczeń, poprawnego działania czujników i grzałki elektrycznej. Sprawdzana jest podłączenie elektryczne urządzeń, prawidłowość napięcia na zaciskach elektrycznych, sprawdzane są też kable elektryczne pod kątem uszkodzeń mechanicznych – należy przewody uszkodzone wymienić na nowe.

Specjalista dokonuje kontroli poprawności ustawień i regulacji pompy ciepła. Kontroli podlega także parametr utrzymywania odpowiednich różnic temperatur na dolnym i górnym źródle ciepła, jako że dla optymalnej pracy pompy ciepła wymagana jest możliwie najniższa różnica tych temperatur.

Co ile należy przeprowadzać serwisu pompy ciepła?

Regularny serwis pomp ciepła jest w większości wypadków warunkiem niezbędnym do zachowania gwarancji, jest to również wskazane, jeśli chcemy utrzymać optymalną, bezawaryjną eksploatację. W przypadku standardowego okresu dwuletniej gwarancji, producenci pomp ciepła będą wymagali dokonania takiego serwisu w ciągu pierwszego roku eksploatacji; w przypadku gwarancji wydłużonej na 5 lat, warunkiem jej zachowania również będzie coroczny serwis pompy ciepła ze wpisem do karty gwarancyjnej. Sugerujemy, aby taki serwis wykonywać przed sezonem grzewczym, aby zdążyć usunąć

Dlaczego warto regularnie serwisować pompę ciepła?

Choć samodzielne rozpoznanie niektórych usterek jest możliwe dzięki przeznaczonym do tego aplikacjom zapewnianym przez producentów pomp ciepła, nie pozwala to na dokonanie samodzielnej naprawy pompy ciepła. Narzędzia takie umożliwiają samodzielne ocenienie stanu urządzenia i poprawności ustawień sterownika oraz skorygować drobne usterki, np. czy nie należy zmienić któregoś parametru pracy układu. Każda poważniejsza naprawa pomp ciepła wymagać będzie interwencji profesjonalnego serwisu. Regularny serwis pompy ciepła pozwala m.in. na:

  • utrzymanie gwarancji i jest do tego warunkiem niezbędnym,
  • zachowanie maksymalnej efektywności pracy ogrzewania,
  • niższe ryzyko poważnych usterek — ich naprawienie może się wiązać z dużymi kosztami.

Z tego powodu warto dbać o systematyczność.

Serwis pompy ciepła – cena

Koszt serwisu pompy ciepła różni się w zależności od urządzenia, a właściwie jego rodzaju i stopnia skomplikowania konkretnego modelu pompy ciepła. Zwykle są to kwoty rzędu 500-600 złotych, jednak zdarzają się bardziej złożone systemy, dla których kwoty te są wyższe. Zazwyczaj możemy też liczyć na niższe kwoty u autoryzowanych serwisantów niż w samym serwisie producenta.

Serwis pomp ciepła? Skorzystaj z SATRONIK!

Przeprowadzamy serwis pomp ciepła z dbałością o każdy szczegół — tak, by móc zapewnić najwyższą wydajność systemu. Jesteśmy autoryzowanym serwisantem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Jeszcze przed sezonem grzewczym skontaktuj się z nami, by cieszyć się tanim i komfortowym ciepłem w domu!